Dolgovi, ki nastanejo med zakonsko zvezo,..kdo prevzame odgovornost?

Vse premoženje, ki ga zakonca ustvarita tekom zakonske zveze, se po pravilu družinskega prava deli na polovico.

Kaj pa v primeru, ko med zakonsko zvezo nastanejo dolgovi?

V tem primeru zakonec odgovarja za dolgove drugega zakonca. Temu pravimo solidarna odgovornost, kar pomeni, da se v primeru dolga upnik, ki terja dolg, lahko svobodno odloči, katerega izmed zakoncev bo terjal za obveznosti, ki so nastale iz pravnega razmerja med upnikom in enim izmed zakoncev.

Seveda, pa to ne velja samo za zakonske zveze, gre tudi za izvenzakonska razmerja, saj je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) jasen in opredeljuje izvenzakonsko zvezo kot zakonsko zvezo med dvema partnerjema.

V primeru, da bi zakonska ali zunajzakonska zveza razpadla, ali pa bi eden izmed partnerjev umrl, se bo še vedno lahko uveljavljala solidarna odgovornost, ki se bo nanašala na skupno premoženje obeh partnerjev.