3. TRADICIONALEN SEMINAR »V BOJU S TERJATVAMI UKREPAJTE PRAVOČASNO«

Dne 20.4.2017 se je prostorih ŠGZ odvijal 3. Tradicionalni izobraževalni seminar na temo » V BOJU S TERJATVAMI UKREPAJTE PRAVOČASNO «, ki smo ga v sodelovanju s tremi predavatelji direktorjem podjetja IZTERJAVA d.o.o. g. Markom Repičem,  g. Juretom Ivančičem odvetnikom iz Odvetniške pisarne Gorjup in g. Alojzem Ribičem vodjo oddelka za izvršbe iz NKBM d.d. pripravili za vse udeležence.

Seminar je bil uspešno opravljen in je ponujal veliko novih informacij na področju izterjave terjatev.

Predavatelj: Marko Repič, direktor podjetja IZTERJAVA d. o. o.

 • Na kaj smo pozorni pri sklepanju posla z novimi poslovnimi partnerji
 • Amaterske napake in tveganja s katerimi se soočamo v procesu izterjave
 • Kako se pogajati in doseči čimprejšnje plačilo obveznosti?
 • Kako priti do podatkov o dolžniku, kadar gre za fizično osebo?

Predavatelj: Jure Ivančič, Odvetniška pisarna Gorjup

 • Kdaj je pravilen čas za predajo dolžnika v sodni postopek?
 • V katerih primerih je izvršba nesmiselna in bi povzročala nepotrebne stroške?
 • Kaj storiti v primeru, če je bila izvršba neuspešna?
 • Dolžan v Sloveniji, opravlja delo v Avstriji in ima tudi tam odprte TRR račune, kaj lahko storimo v tem primeru, da bo izvršba uspešna?

Predavatelj: Alojz Ribič, vodja oddelka za izvršbe NKBM d.d.

 • Pridobitev podatka glede prednostnih terjatev – primer »preživnina«
 • Pridobitev podatka o tem ali dolžnik uveljavlja višjo omejitev zaradi preživljanja družinskih članov (v kakšni višini oziroma morda vsaj za koliko članov)
 • Ali lahko zahtevamo podatek o tem ali je dolžnik prejemnik stalnih ali občasnih prejemkov?
 • Ali lahko v primeru stalnih prejemkov banka oceni čez koliko časa se bo sklep začel izvrševati?
 • Ali nam lahko banka posreduje podatke o morebitnih vezanih sredstvih dolžnika?

Foto utrinke iz 3. Tradicionalnega seminarja, ki ga organizira podjetje IZTERJAVA d.o.o.,  si lahko ogledate v galeriji