Prispevki

Povečano število osebnih stečajev se nadaljuje tudi v letu 2016

“Povečano število osebnih stečajev se nadaljuje tudi v letu 2016″,” v prvi polovici leta  je bilo skupaj začetih 2258 osebnih stečajev nad fizičnimi osebami, kar je za 27 odstotkov več kot v istem obdobju lansko leto.

V mesecu juniju 2015 je bilo nad pravnimi osebami začetih 72 stečajnih postopkov, v prvi polovici letošnjega leta pa skupaj 517 stečajev, kar je 23 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2014.

Pri samostojnih podjetnikih, v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta 2014, število začetih stečajnih postopkov močno narašča. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je tako nad samostojnimi podjetniki začetih 89 stečajnih postopkov ali 23 odstotkov več kot v istem obdobju lani.

Preberi več