“Prezadolženi? Kaj lahko storite v kolikor ste se znašli v takšni situaciji?”

Vzpostavite stik z upnikov pravočasno in oblikujte načrt kako boste dolg sanirali najhitreje. Najslabša možnost je v tem primeru, da si zatiskate oči in vse skupaj ignorirate saj boste s tem naredili škodo le sebi in dodatne stroške, saj upnik dolga ne bo kar zlahka pozabil.

Obročno  odplačilo dolga? Zakaj pa ne v kolikor imate možnost?

V veliki večini primerov so upniki voljni skleniti izvensodni dogovor z dolžniki glede dolga, zato je pametno o tej možnosti povprašati upnika in dolg sanirati po obrokih.  Bistvenega pomena je, da ste z prošnjo po obročnem odplačilu hitri še preden zadeva preide v sodni postopek v katerem nastanejo dodatni stroški.

Izvršba,.. kako je najbolje ukrepati?

V kolikor svojih obveznosti do upnika ne boste poravnali, je seveda naslednji korak upnika sodna izvršba. V primeru sodne izvršbe se v neporavnan dolg doda še sodišče, preko katerega upnik uredi, da se dolg poravna neposredno iz vašega transakcijskega računa ali v nadaljevanju sodnega postopka s prodajo premičnin ali nepremičnin. Vsi ti nadaljnji postopki s seboj seveda prinesejo dodatne stroške kot so obresti, sodni in pravdni stroški, stroški izvršitelja itd. in v celoti bremenijo dolžnika.

Prejeli ste sklep o izvršbi, ali ste prepozni za dogovor o poplačilu dolga z upnikom?

Ko prejmete sklep o izvršbi imate natanko 8 dni časa, da se s upnikom dogovorite o poravnani dolga brez sodnega postopka ,za kar vam po dogovoru, ki mora biti v pisni obliki podpisan iz obeh strani celoten postopek ustavijo ali odložijo na željo upnika.  Podpis takšnega sporazuma služi upniku kot »prepoznava dolga«, kar pomeni, da se zavedate, da imate dolg in ga tudi priznavate. Takšen dokument lahko upnik z vami uredi tudi v izvensodni fazi in ga uporablja kot dodatno »orodje« v kolikor bi dolžnik  v 8 dnevnem roku od prejetja sklepa podal ugovor glede dolga. S podpisom takšne dokumentacije se podaljša tudi rok za zastaranje in velja od datuma podpisa iz obeh strani.