Entries by Sandra Petrušič

“IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ “

Težave s katerimi se sooča kar veliko posameznikov v Sloveniji so psihične stiske, bolezni in ne nazadnje tudi brezposelnost. Kako nam lahko pri tem pomagajo organizacije in navsezadnje tudi socialna služba.

KARITAS

Karitas na podlagi ugotovljenega stanja in seveda v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga socialno šibkim osebam s hrano, oblačili, osebnimi predmeti in tudi z občasnim plačilom osnovnih položnic.

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Povečano število osebnih stečajev se nadaljuje tudi v letu 2016

“Povečano število osebnih stečajev se nadaljuje tudi v letu 2016″,” V prvi polovici leta je bilo skupaj začetih 2258 osebnih stečajev nad fizičnimi osebami, kar je za 27 odstotkov več kot v istem obdobju lansko leto.

V mesecu juniju 2015 je bilo nad pravnimi osebami začetih 72 stečajnih postopkov, v prvi polovici letošnjega leta pa skupaj 517 stečajev, kar je 23 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2014.

Pri samostojnih podjetnikih, v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta 2014, število začetih stečajnih postopkov močno narašča. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je tako nad samostojnimi podjetniki začetih 89 stečajnih postopkov ali 23 odstotkov več kot v istem obdobju lani.