Ste kavo, ki ste si jo naročili v lokalu, poravnali kasneje, morda čez nekaj mesecev ali sploh ne?

Zanimivo, da se vam takšno ravnanje zdi čudno, saj v lokalu, ko odhajate vedno poravnate račun.

Zakaj pa je to za majhna in srednja podjetja povsem »normalno«, da se fakture poravnavajo kasneje ali pa celo sploh ne?

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih jasno določa, da je najdaljši rok za poplačilo obveznosti gospodarskih družb 60 dni in za organe javnega značaja 30 dni.

Seveda, se moramo zavedati, da 60 dnevni rok za manjša in srednja podjetja predstavlja, kar veliko breme, saj mora podjetje kljub čakanju na plačilo obveznosti, dvakrat izplačati plače svojim zaposlenim, poravnati račune svojim dobaviteljem in najpomembneje poravnati državi davke.

Kaj pa v primeru, ko se plačilo obveznosti tudi po več kot 60 ali 30 dnevnem plačilnem roku ne izvede?

Opažamo, da se vedno več podjetij odloča za pravilen korak naprej in sicer za izterjavo terjatev. Zavedajo se namreč pomembnega faktorja in sicer, da so upravičeni do plačila opravljenih storitev.

Izterjava je tako najprej telefonska, nato podkrepljena še s pisnimi obvestili. V kolikor tudi to ne zaleže, se izterjava nadaljuje po sodni poti.

Še vedno pa so tukaj podjetja, ki se bojijo, da bodo zaradi izterjave izgubila svoje stranke in posledično posel. Še vedno kljub neplačanim obveznostim opravljajo storitve, dobavljajo blago in izdajajo račune, ki na koncu niso poravnani. Izterjevalni postopek ni urejen in podjetja »živijo« od obljub, da se bodo obveznosti poravnale, kar pa lahko traja mesece, včasih tudi leta. Marsikatero podjetje je tako zaradi takšnega ravnanja, pristalo v stečaju.

V letu 2016 je tako stečaj pričelo 1.048 pravnih oseb kar je 79 stečajev več kot v letu 2015, ko je stečaj pričelo 969 pravnih oseb (vir: Ajpes)

Podatki so zaskrbljujoči, zato svetujemo, da izterjavo jemljete resno in ukrepate pravočasno, saj boste le tako zagotavljali likvidnost podjetja.

Je pa seveda prvi korak, da še preden sklenete posel, preverite svojega bodočega poslovnega partnerja in tudi v pogodbo napišete, da sledi izterjava terjatev, v primeru neupoštevanja dogovorjenih rokov plačila obveznosti.

Rezultat iskanja slik za business